Het bestuur bestaat uit de afgevaardigden van de regio’s Drenthe, Friesland, Groningen en Rutten (N.O.).

Interim-voorzitter

Dhr. T. van Willenswaard
e-mail: tamar.tjidde@gmail.com

Penningmeester

Mevr. A. van Maanen
e-mail: penningmeester@mendistrictnoord.nl
bankrekening NL37RABO0135909775
t.n.v. KNHS Mendistrict Noord

Lid: Jeugdbeleid en Bijscholingen

Mevr. T. van Willenswaard – Schumacher
tel: 06-31744972
e-mail: jeugd@mendistrictnoord.nl
Contact bij voorkeur via de e-mail of WhatsApp

Tamar
Tamar van Willenswaard – Schumacher

Secretaris,
Wedstrijdkalender

Vacature

Lid: Website, Facebook en Noordercup

Lid en Contact: Recreatie

Dhr. K. Kalis
Schansdijk 2
8434 ND Waskemeer
tel: 06-53337577
e-mail: c-kalis@hetnet.nl

Lid en Contact: Recreatie

Dhr. B.J. Bekkering
e-mail: bjbekkering@yahoo.com

Jeugd Lid

Mevr. M. Bouma
e-mail: magdabouma24@gmail.com

 

 

Over Mendistrict Noord:
Mendistrict Noord bestaat uit de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en de woonplaats Rutten (N.O.).

Historie:
Na de fusie in 2002 werd het mennen binnen de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) anders gestructureerd dan voorheen.
Nederland is opgedeeld in 4 mendistricten te weten: Noord, Oost, Zuid en West, en zijn zelfstandige mendistrictverenigingen, die verantwoording verschuldigd zijn aan het KNHS bestuur. Leden van het Mendistrict zijn menverenigingen en hun leden en leden van locale verenigingen die de mensport beoefenen en tevens lid zijn van de KNHS.
De statuten van een Mendistrictvereniging zijn te vinden op de KNHS-site.

Belangrijkste taken van het Mendistrict:
Het behartigen van de belangen van de mensport.
Het opstellen en goedkeuren van de wedstrijdkalender (alle data voor de menwedstrijden dressuur en vaardigheid en de samengestelde menwedstrijden klasse 1, 2 en 3 moeten via het District worden aangevraagd).
Het stimuleren en (mede-)organiseren van Districtskampioenschappen.

Menforum
Het Mendistrict heeft 2 rechtstreekse vertegenwoordigers in het landelijk Menplatform dat het hoofdbestuur van de KNHS adviseert over allerlei zaken betreffende het mennen.
Paul Versluis: p.versluis5@kpnplanet.nl
Frans Wijts: franswijts@outlook.com

Klankbordgroep
In ieder Mendistrict is er een Klankbordgroep opgericht. Hierin hebben een aantal mensen zitting die met de bestuursleden en Menforumleden van het Mendistrict contacten onderhouden waarbij thema’s die spelen in het veld en zaken te behoeve van de ontwikkeling van de sport worden besproken. Doel is, dat het Menforum nog effectiever wordt en dichter bij de paardensporter komt te staan.

Leden van de Klankbordgroep zijn voor Mendistrict Noord:
Paul Versluis: p.versluis5@kpnplanet.nl
Frans Wijts: franswijts@outlook.com
Derde lid: vacant

Iedere menner kan contact met deze leden van de Klankbordgroep opnemen om suggesties ter bespreking mee te geven.

Consulenten recreatie KNHS

Regio Groningen: vacant
Regio Friesland: Bineke de Vries: bineke@reinosathe.nl / 06-53379746
Regio Drenthe: Hilda Mulder: hmulder@recreatieschapdrenthe.nl / 0521-593210
Forum regio Groningen: Els Kramer: recreatieforum.groningen@gmail.com
Forum regio Friesland: Marjolein Rosier: forumrecreatiesportfriesland@knhs.nl
Forum regio Drenthe: Martin Bottelier: recreatie@paardensportdrenthe.nl