Het bestuur bestaat uit de afgevaardigden van de regio’s Drenthe, Friesland, Groningen en Rutten (N.O.).

 

Adressenlijst bestuur KNHS Men District Noord (november 2016):

 

voorzitter, vertegenwoordiger menplatform

Dhr. I.H. Werkman
Eestumerweg 41
9792 RB Ten Post
tel: 050-3021619 / 06-53359031
e-mail: ItoWerkman@hotmail.com

 

secretaris

Mevr. C. Fischer
Ossegang 6
9981 HH It Lage van de Weg
tel: 06-20606793
e-mail: Carolien783@gmail.com

 

penningmeester

Dhr. T. Daling
Westerborkerstraat 24
9492 PN Elp
tel: 06-30894589
e-mail: tdaling224@gmail.com
bankrekening NL37RABO0135909775
t.n.v. KNHS Mendistrict Noord

jeugdbeleid en bijscholingen

Mevr. G.van Woudenberg
tel: 06-40741301
e-mail: grietvanwoudenberg@hotmail.com

 

wedstrijdkalender, website en PR

Mevr. F. Klunder
Kruisweg 2
8434 NE Waskemeer
tel: 06-13772214
e-mail: fennyklunder.mdn@gmail.com
i.v.m. studie en werk contact bij voorkeur via de e-mail of WhatsApp

lid en contact recreatie

Dhr. K. Kalis
Schansdijk 2
8434 ND Waskemeer
tel: 06-53337577
e-mail: c-kalis@hetnet.nl

 

lid recreatie

Dhr. B.J. Bekkering
e-mail: bjbekkering@yahoo.com

 

evenementencommissie

Cora Poelman
e-mail: g.auwema@home.nl

 

Over Mendistrict Noord:
Mendistrict Noord bestaat uit de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en de woonplaats Rutten (N.O.).

Historie:
Na de fusie in 2002 werd het mennen binnen de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) anders gestructureerd dan voorheen.
Nederland is opgedeeld in 4 mendistricten te weten: Noord, Oost, Zuid en West, en zijn zelfstandige mendistrictverenigingen, die verantwoording verschuldigd zijn aan het KNHS bestuur. Leden van het Mendistrict zijn menverenigingen en hun leden en leden van locale verenigingen die de mensport beoefenen en tevens lid zijn van de KNHS.
De statuten van een Mendistrictvereniging zijn te vinden op de KNHS-site.

Belangrijkste taken van het Mendistrict:
Het behartigen van de belangen van de mensport.
Het opstellen en goedkeuren van de wedstrijdkalender (alle data voor de menwedstrijden dressuur en vaardigheid en de samengestelde menwedstrijden klasse 1, 2 en 3 moeten via het District worden aangevraagd).
Het stimuleren en (mede-)organiseren van Districtskampioenschappen.

Menforum
Het Mendistrict heeft 2 rechtstreekse vertegenwoordigers in het landelijk Menplatform dat het hoofdbestuur van de KNHS adviseert over allerlei zaken betreffende het mennen.
Ito Werkman: ItoWerkman@hotmail.com
Paul Versluis: p.versluis5@kpnplanet.nl

Klankbordgroep
In ieder Mendistrict is er een Klankbordgroep opgericht. Hierin hebben een aantal mensen zitting die met de bestuursleden en Menforumleden van het Mendistrict contacten onderhouden waarbij thema’s die spelen in het veld en zaken te behoeve van de ontwikkeling van de sport worden besproken. Doel is, dat het Menforum nog effectiever wordt en dichter bij de paardensporter komt te staan.

Leden van de Klankbordgroep zijn voor Mendistrict Noord:
Roelf Lamein: roelfentrijntje@hetnet.nl
Tjidde van Willenswaard: tamar.tjidde@gmail.com
Paul Versluis: p.versluis5@kpnplanet.nl

Iedere menner kan contact met deze leden van de Klankbordgroep opnemen om suggesties ter bespreking mee te geven.