Reglementen

Reglementen

1. Wedstrijdreglement Mennen
 (op website KNHS)

2. Menprotocollen (op website KNHS)

3a. Hippiade Mennen 2015 - Vraagprogramma (download)
 
3b. Hippiade Mennen 2015 -
Kampioenschapsbepalingen  (download)

4. Reglementen Indoorcompetitie 2016-2017 Noordercup en Strijd der districten 
/images/admin/files/Reglementen%20Noordercup%202016-2017(1).pdf

5. Districtsafspraken
(hieronder)

Mendistrict Noord – Kampioenschapsreglement
Districtskampioenschappen
Dressuur & Vaardigheid

Algemeen
 

 • Dit reglement geldt voor zowel het indoor als het outdoor KNHS Districtskampioenschap Mendistrict Noord (verder: Districtskampioenschap).
 • Dit reglement geldt als aanvulling op het KNHS Kampioenschapsreglement Hippiade en het KNHS vraagprogramma Hippiade. Deze KNHS reglementen gelden als basis voor bijvoorbeeld het aantal starts per combinatie, indeling van rubrieken, samenvoeging van rubrieken en deelname aantal paarden/pony’s, alsmede registratie van winstpunten en dergelijke.
 • In gevallen waar dit reglement en/of de geldende Hippiade reglementen en/of het Wedstrijdreglement niet voorzien. In alle gevallen waarin bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het Wedstrijdreglement niet voorzien beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met de wedstrijdorganisatie.
 • Om kampioen te kunnen worden op het Districtskampioenschap moet de (eventueel samengevoegde) rubriek minimaal 4 deelnemers bevatten.
 • Bij het Districtskampioenschap worden minimaal de kampioenschapsprijzen voor de kampioen (bij 4 deelnemers) en de reserve-kampioen (bij meer dan 4 deelnemers) uitgereikt.
 • Om te kunnen starten op de Districtskampioenschappen moet men lid zijn van een vereniging in Mendistrict Noord. Er is geen selectie.
 • Een deelnemer kan met maximaal 2 spannen aan 1 rubriek meedoen, die beide meetellen voor het kampioenschap.
Outdoor Districtskampioenschap
 • De rubrieksindeling van het Districtskampioenschap outdoor volgt de indeling van de Hippiade.
 • Op het Districtskampioenschap outdoor worden 2 dressuur proeven verreden (per rubriek/klasse), die beide meetellen voor het kampioenschap.
 • De vaardigheid wordt verreden over één basisparcours en eventueel barrage.
 • Op het Districtskampioenschap outdoor zal de deelname aan de Hippiade worden vastgesteld aan de hand van de uitslagen (in percentages) en het aantal deelnemers dat per rubriek/klasse mag worden afgevaardigd aan de hand van de verdeelsleutel.
Indoor Districtskampioenschap
 • Voor de rubrieksindeling van het Districtskampioenschap indoor wordt de reglementaire samenvoeging gehanteerd (indien nodig), waarbij gestreefd wordt naar zoveel mogelijk kampioensrubrieken (4 deelnemers of meer).
  • Bijvoorbeeld: 8*L, 1*M en 1*Z wordt 1 rubriek L/M/Z
  • Bijvoorbeeld: 4*B, 3*L, 3*M en 2*Z worden 2 rubrieken: B/L en M/Z
  • Bijvoorbeeld: 4*B, 2*L, 1*M en 2*Z worden 2 rubrieken: B en L/M/Z
  • Bijvoorbeeld: 1*B, 1*L en 2*Z worden 2 rubrieken: B/L en Z, maar beide zonder kampioenschap.
 • Op het Districtskampioenschap indoor wordt 1 dressuur proef verreden (per rubriek/klasse).
 • De vaardigheid wordt verreden over 1 of 2 manches en eventueel barrage afhankelijk van de oppervlakte van de wedstrijdring.

18 februari 2016