Nieuwsarchief

Nieuwsbrief november 2014
Najaarsvergadering op 13 november 2014 in Het Witte huis te Donkerbroek, aanvang 20.00 uur!
De uitnodiging, agenda en notulen staan op de website van ons mendistrict.
Nog een aanvulling op de agenda onder punt  9 – Bestuursverkiezing
Nu de aftrap van de nieuwe structuur van de KNHS heeft plaats gevonden wordt ook van ons mendistrict op korte termijn een afgevaardigde verwacht in het forum Recreatiesport.
Dhr. Cees Kalis die affiniteit heeft met de recreatiesport,  stelt zich beschikbaar om binnen ons bestuur deze portefeuille op zich te nemen en ons district te vertegenwoordigen in het forum Recreatiesport.
Het bestuur stelt de vergadering  voor hem te benoemen in het dagelijks bestuur.
In de nieuwe structuur wordt voorgeschreven dat er 2 bestuursleden zijn die de belangen van de recreatiesport behartigen.
Dat betekent dat er nog een vacature is. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur.
 
EVENEMENTENCOMMISSIE:
De tussenstand van de Noordercub en de strijd der Districten staan op de website. De commissie wil graag van de deelnemers weten of ze mee doen voor selectie en uitkomen voor District Noord. Graag doorgeven aan Chantal Westerhof, adres zie website.
 
BELANGRIJKE WEDSTRIJDDATA:
14 maart 2015
- Indoor kampioenschappen dressuur te Tolbert
22 maart 2015
 - Indoor kampioenschappen Vaardigheid te Onstwedde
22 augustus 2015
- Hippiade mennen dressuur en vaardigheid te Ermelo (selectie op het districtskampioenschap 2015)
28-29 augustus 2015
 - Nationaal kampioenschap SWM te Haaksbergen  (Selectie)
 
OUTDOOR- KAMPIOENSCHAP:
Het bestuur vraagt verenigingen  of er belangstelling is voor de organisatie van het outdoor- kampioenschap
SWM in 2015. De selectieperiode eindigt 15 juli 2015. Belangstellende verenigingen worden verzocht zich  z.s.m. bij het bestuur te melden: itowerkman@hotmail.com


Najaarsvergadering Mendistrict Noord 2014
op donderdag 13 november 2014 om 20.00 uur in  “Het Witte Huis” te Donkerbroek

agenda
‚Äčverslag voorjaarsvergadering 2014


Noordelijk kampioenschap Dressuur en Vaardigheid 2014

Op zaterdag 9 augustus 2014 organiseerde de Menvereniging ‘De Postiljons’, het Noordelijk kampioenschap dressuur en vaardigheid voor menners in Ten Post. Er waren ruim 100 deelnemers uit de noordelijke drie provincies die deze dag op sportieve wijze de strijd met elkaar aangingen voor een kampioenstitel. De dag werd afgesloten met een parade en huldiging van de kampioenen:
 
Dressuur
B-enkelspan pony’s - Charity Melissa Frinsel met Anja
L-enkelspan pony’s - Koen de Wit met Welshrijk's Shin-chan
L-enkelspan paarden - Gjalt Jan Jansma met Dandy Jane
M-enkelspan pony’s - Erna Moorlag met Mr. Bombastic
M-enkelspan paarden - Jacques Poppen met Pp
Z-enkelspan pony’s - Manon Olsen met Uvar
Z-enkelspan paarden - Marjet Westerhoff-Feunekes met Belandro
ZZ-enkelspan pony’s - Peter Smith met Kct’s Goldy
ZZ-enkelspan paarden-  Johannes Strootman met Ziezo
B-L-M-Z-ZZ dubbelspan pony’s – Anja Huizing met Kasper Van Bolmeer en Nicolina V.d. Paardehoeve
B-L-M-Z-ZZ dubbelspan paarden – Hans Reitzema met Valko en Veder
 
Vaardigheid
L-enkelspan pony’s – Ronald Prak met Just My Lada Tamara
M-enkelspan pony’s – Ronald Prak met Just My Fairytale
Z-ZZ enkelspan pony’s – Annemarie Brontsema-Klont met Hunsingo’s Pixy
L-dubbelspan pony’s – Veerle Boomgaard met Wonomir en Chakothay
L-enkelspan paarden – Fred Scholtens met Amando
M-Z-ZZ enkelspan paarden – Tineke Boerma met Watch Me
 
Mensport of aangespannen rijden
Bij dressuur wordt er, net als onder het zadel, een dressuurproef gereden   Er kan gereden worden met pony’s en met paarden in het enkelspan en dubbelspan in de klasse B (beginner), L (licht), M (midden), Z (zwaar) en ZZ (dubbel zwaar).
De vaardigheidsproef wordt gereden op een parcours dat is uitgezet met oranje kegels, met op elke kegel een balletje. De menner moet zijn span door dit parcours sturen, zonder de balletjes van de kegels af te rijden. Vaardigheid wordt gereden in de klassen L (licht), M (midden) en Z (zwaar).


De kampioenen tonen zich aan het publiek tijdens een indrukwekkende parade


De kampioenen worden gehuldigd
 door de Wethouder van de  Gemeente Ten Boer - Peter Heidema


Ito Werkman uit Ten Post in actie tijdens zijn dressuurproef met zijn paard Jelmer

 
De foto’s die Trea Reitzema van deze dag heeft gemaakt kunt u bekijken via onderstaande link:
https://picasaweb.google.com/116605576553909085978/2014TenPost?authuser=0&feat=directlink


Hippiade 2014

Op basis van de wedstrijdresultaten is de afvaardiging van het Mendistrict Noord voor de Hippiade 2014 bepaald.
Lijst van Afgevaardigden
Kopie brief aan afgevaardigden 
Heeft u nog vragen of moet u zich helaas afmelden, bel of mail dan Cora Poelman, 06-17840047, g.auwema@home.nl
 



Noordelijk Kampioenschap Samengesteld Mennen 2014



Foto: Sjoerd Hofstra
 
Op en rondom de terreinen van H. J. Veenstra te Boijl en Hotel Villa Nova te Zorgvlied vonden op 2 en 3 augustus de Noordelijke Kampioenschappen samengesteld mennen van Mendistrict Noord plaats tijdens de 2e editie van MenEvent Boijl.
Een 60-tal deelnemers streden om de felbegeerde kampioenslinten. De weergoden waren ons goed gezind. De trajecten liepen door het mooie Drents-Friese Wold.
Helaas waren bij de komst van de 1e deelnemers een aantal zaken nog niet helemaal afgewerkt, met name de hindernissen en de trajecten. Organisatorisch hebben we moeten vaststellen dat we hierin tekort zijn geschoten waarvoor onze welgemeende excuses.
We hebben hiervan geleerd voor een volgende editie.
Ondanks dat mogen we terugkijken op een geslaagde 2e editie van MenEvent Boijl.
 
De Friese Aanspanning organiseert naast MenEvent Boijl ook de samengestelde menwedstrijd Gaasterland. Volgend jaar wordt ook deze samengestelde menwedstrijd een 2-daags evenement. Hiermee komen we de wens van vele rijders tegemoet.
 
De Friese Aanspanning wenst de Noordelijke Kampioenen samengesteld mennen klasse 2 en 3 heel veel succes op het NK in Driezum-Wouterswoude.
 
En tot volgend jaar op MenEvent Boijl


Nieuwsbrief juli 2014
Nieuwsbrief  No. 2  Mendistrict Noord ,  10 juli 2014.
 
Jacques Poppen Wereld Kampioen


In het Engelse Sandringham behaald Jacques Poppen in het laatste weekend van juni  voor de 2e keer in zijn carrière de wereldtitel bij de para-menners.  Het bestuur feliciteert het hele team Poppen met deze geweldige prestatie.



 

Van Mendistrict Noord debuteerde ook Ingmar Venema op persoonlijke titel tijdens dit WK. Met een 6e plaats sloot ze het kampioenschap ook voortreffelijk af, waarvoor ook de felicitaties.
 
EVENEMENTENCOMMISSIE:
Op de algemene vergadering van 27 maart jl. zijn in de evenementencommissie benoemd:  Cora Poelman, Chantal Westerhof en Sjoerd Jan Keuning. Het bestuur wordt in deze commissie vertegenwoordigd door:  Joke Elzinga-Sloot en Hans Nijwening .
In onderling overleg is Chantal Westerhof verkozen als voorzitter van de commissie. 
TAAKOMSCHRIJVING EVENEMENTENCOMMISSIE  MENDISTRICT NOORD
De commissie:
Bestaat uit 2 bestuursleden en 3 leden uit het mendistrict ( bij voorkeur ook vertegenwoordiging vanuit de recreatie).   De voorzitter van de commissie wordt door het districtsbestuur benoemd. Aan-en aftreden conform artikel 12 van de statuten.                                                                                              
Verantwoordelijkheid:
De commissie legt verantwoordelijkheid af aan het DB van het mendistrict en rapporteert de bevindingen.
Doel:
T.g.v. de mensport organisaties binnen het mendistrict adviseren en naar behoefte praktische ondersteuning verlenen.
Taken:
De commissie adviseert en/of overlegd  tenminste 3 maanden voorafgaand aan een kampioenschap  met de organisatie.
Toetsen protocol/draaiboek (zo nodig ontwikkelen/bijstellen) bij regionale kampioenschappen.
Waar nodig en behoefte  mogelijk praktische ondersteuning verlenen.
Bij regionale kampioenschappen vaststellen van geselecteerden voor de nationale kampioenschappen.
Betrokkenheid bij de opzet van de indoor- minimarathon competitie en uitzending mennen in Mokum.
Participeren in nieuwe commissie opzet competitie 2015 talentvolle jonge paarden.
Overige taken  i.o.m. bestuur  Mendistrict.
Reiskostenvergoedingen zijn conform de regels van het mendistrict.
INDOOR- KAMPIOENSCHAPPEN:
Het bestuur vraagt verenigingen  of er belangstelling is voor de organisatie van het indoor- kampioenschap
mennen dressuur op 14 maart 2015  en  vaardigheid op 22 maart 2015.
Verenigingen met wedstrijdaccommodatie van minimaal 20x60 m. en voldoende inrij- mogelijkheden worden verzocht zich  vòòr 1 augustus 2014 bij het bestuur te melden: itowerkman@hotmail.com
 
BELANGRIJKE WEDSTRIJDDATA:
12-13 juli  2014
- Open KNHS-kampioenschap tandems klasse 2 t/m 4 te Varsseveld
2-3 augustus 2014
 – Districtskampioenschap SMW mennen te Boijl (opgave zie wedstrijdkalender)
9 augustus 2014
 – Districtskampioenschappen dressuur en vaardigheid te Ten Post  (opgave zie wedstrijdkalender)
5-6 september 2014
 – Nationaal kampioenschap SWM te Driesum/Wouterswoude  (Selectie)
13 september 2014
 – Hippiade mennen dressuur en vaardigheid te Ermelo (selectie op het districtskampioenschap 9 augustus 2014 te Ten Post)
 
WEDSTRIJDACCOMODATIES:
De KNHS heeft het bestuur gevraagd om inventarisatie van alle beschikbare wedstrijdaccomodaties (INDOOR) binnen ons district. Het bestuur verzoekt alle  verenigingen die wedstrijden organiseren vòòr 1 september 2014  hiervan  opgave te willen doen, b.v. 20x40m., 20x60m., 30x60m.,  en de inrij- mogelijkheden. Graag naar: itowerkman@hotmail.com
 
DATA SELECTIE WEDSTRIJDEN MENNEN IN MOKUM:  (selectievoorwaarden zie website Mendistrict)
25 oktober 2014 te Bronneger
9 november 2014 te Roden
7 december 2014 te Vinkega (Noordwolde)
 
CURSUSSEN:
Voor de organisatie van cursussen parcoursbouwers, juryleden enz. adviseren wij u hiervoor de nieuwsberichten van de KNHS  
te volgen. Eventuele vragen over opgave en vervolg daarop graag bij ons bestuurslid Joke Elzinga-Sloot: jan.elzinga@hetnet.nl
Aanmelden voor de gratis digitale nieuwsbrief van de KNHS kan via: www.knhs.nl/actueel/gratis-digitale-nieuwsbrief
Via de algemene nieuwsbrief mennen blijf je continu op de hoogte van de belangrijkste nieuwsberichten binnen de mensport.
 
BESTUURSVERGADERING:
De eerstvolgende DB-vergadering van het Mendistrict is op 16 ,september 2014.
Zijn er als menner of organisatie zaken die u aan de orde wilt stellen, laat het even weten vòòr 6 september via itowerkman@hotmail.com   We kunnen het dan mee nemen op onze agenda.


Nieuwsbrief april 2014
Nieuwsbrief Mendistrict Noord

Secretariaat:
Door persoonlijke omstandigheden zal onze secretaresse Jeanet Wijma tijdelijk haar bestuursfunctie niet kunnen uitoefenen.  Mede in samenwerking met de nieuwe websitebeheerder Vadan de Bruijn zullen haar taken tijdelijk worden overgenomen door Ito Werkman. Vanaf heden graag alle mailverkeer naar: ItoWerkman@hotmail.com

Cursussen:
Het bestuur wil graag inventariseren of er belangstelling is voor het volgen van de volgende cursussen:
 1. Jurycursus dressuur
 2. Parcoursbouwer vaardigheid
 3. Parcoursbouwer samengesteld
 4. Bijscholingsdag/avond hindernisrechters
Bij voldoende deelname willen we proberen zo veel mogelijk de cursussen regionaal te organiseren.  Aanmeldingen graag naar ons bestuurslid Joke Elzinga : jan.elzinga@hetnet.nl

Mededelingen n.a.v de voorjaarsvergadering:
Op de jaarvergadering heeft Arjen Coppoolse van de KNHS een toelichting gegeven op Artikel 40 van het algemeen wedstrijdreglement. Omdat er onduidelijkheid over bleef bestaan is beloofd hier op terug te komen. Hierbij nogmaals de toelichting: Een paard mag in het enkel of meerspan maximaal 4 x starten in de dressuur en/of vaardigheid. Het aantal van 4 starts mag niet overschreden worden.

Indoor minimarathon:
Het bestuur wil graag  vernemen welke verenigingen in het indoorseizoen 2014-2015 mee willen doen aan de minimarathon- competitie. We willen graag z.s.m.  de opzet en kalenderbespreking met elkaar doen. Opgave graag naar Joke Elzinga: jan.elzinga@hetnet.nl

Jeugdmenners:
Om het jeugdbeleid verder te ontwikkelen en een dag voor de jeugd te organiseren wil het bestuur graag inzage in het aantal jeugdleden binnen ons mendistrict. We willen hierbij aan alle verenigingen vragen de namen van hun jeugdleden door te geven aan ons bestuurslid voor jeugdzaken  Joke Elzinga: jan.elzinga@hetnet.nl

Wedstrijdkalender 2015
Binnenkort zal de wedstrijdkalender 2015 gepresenteerd worden. Gevraagd word deze te controleren en eventuele wijzigingen door te geven aan: ItoWerkman@hotmail.com

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is naar alle verenigingen binnen het mendistrict gezonden met het verzoek deze door te sturen naar de eigen leden. Mochten er nog verenigingen zijn die deze niet hebben ontvangen dan graag reactie naar: ItoWerkman@hotmail.com


Voorjaarsvergadering 2014
Voorjaarsvergadering 2014
donderdag 27 maart 2014 om 20.00 uur
“Het Witte Huis” te Donkerbroek.
agenda
-
verslag vorige keer
jaarverslag 2013


Mennen in Mokum 2014
Geacht Districtsbestuur,
De organisatie van Jumping Amsterdam heeft onlangs de Mennen in Mokum
Districtscup 2013 geëvalueerd waarbij ook uw evaluatiepunten zijn besproken.
Naar aanleiding van de positieve evaluatie, heeft Jumping Amsterdam
besloten in 2014 opnieuw de Jumping Amsterdam Districtscup mennen te
organiseren, en wel op *zondagavond 26 januari 2014*.
 
Het systeem van de Districtscup blijft in de basis gelijk aan 2013, met
de volgende wijzigingen:
  * De rubriek enkelspan pony wordt toegevoegd
  * De vierspan paarden worden vantevoren aan een District toegevoegd
 
De volgende punten zijn eveneens besproken:
  * De kleuren van de Districten blijven gelijk zodat de t-shirts van
    2013 opnieuw gebruikt kunnen worden
  * De deelnemers krijgen 0,28 cent per kilometer voor hun reiskosten
  * Er wordt gezorgd voor passende ponydekens
  * De Districten mogen zelf bepalen welke wedstrijd(en) in aanmerking
    komen voor selectie voor Jumping Amsterdam. Publicitair gezien heeft
    Jumping Amsterdam liever meer dan 1 selectiewedstrijd per District.
 
Wij vernemen graag voor *1 september 2013 *welke selectiewedstrijd(en)
uw District aanwijst voor de Jumping Amsterdam Districtscup 2014.
Met vriendelijke groet,
 
Jeroen Houterman Cindy Timmer
 


11-05-2013 - Mennen met Kur op Muziek

Tijdens ons outdoorconcours op zaterdag 11 mei 2013 organiseren wij bij PSV De Driesporen iets nieuws
voor de menners. We bieden namelijk de mogelijkheid om na de gewone dressuur/vaardigheidwedstrijd een kür op muziek te rijden. (Even voor de duidelijkheid: de punten voor  de kür worden niet geregistreerd bij de KNHS)

flyer kur op muziek voor menners.pdf

Onder het zadel bestaat het al jaren om naast de klassieke dressuurproef een kür op muziek te rijden.
Dressuur is dressuur, of je er nu op zit of dat je er met een karretje achteraan hobbelt. Dus waarom
geen kür bij de mensport?

We verwachten geen proeven van Olympisch allure, dus maak je niet druk als het hier en daar nog niet
perfect verloopt. We hopen wel op veel plezier en natuurlijk veel toeschouwers. Omdat dit alles nog in
de kinderschoenen staat, is het voor ons als organisator soms ook nog even freestylen, maar we komen
er vast wel uit. Belangrijkste is dat we er een leuke dag van kunnen maken. En wie weet gaan meerdere
verenigingen ons voorbeeld wel volgen.

Dit splinternieuwe onderdeel staat open voor enkelspan en meerspan met een dressuurkwalificatie van
L en hoger. Als je je inschrijft, ontvang je per mail een informatiepakketje met een korte handleiding vol
tips over hoe je een kür moet maken. Ook krijg je informatie over welke onderdelen verplicht in je kür
opgenomen moeten worden.


 

Mendistrictoost organiseert 23 febr. a.s. een mendressuurdag met natuurlijk dressuur maar ook
het rijden van een kurr op muziek.
Dit gaat gebeuren op het knhs centrum
Mogelijkheid voor het rijden van 2 proeven plus de Kurr
 
Voor enkelspannen pony/paard
voor de klassen M/Z/ZZ
 
Info zie website mendistrict oost 

 

 

Ga een nieuwe uitdaging aan en schrijf je snel in via martine@trijbels.nl of
kijk op de website www.driesporen.nl.  




Stappenplan Aanvragen Startpassen


STAPPENPLAN AANVRAGEN STARTPAS VOOR MENNERS_Goed.doc

Voor de volledige versie op bovenstaande link klikken
     
  
  
STAPPENPLAN AANVRAGEN STARTPAS VOOR MENNERS
  
 1.  Inloggen als vereniging of als lid
 2. Klik op nieuwe startpas in de linker kolom
 3. Klik op het vergrootglas achter veld:Relatie
 4. Vul in relatienummer of naam; klik op zoek; de naam verschijnt
 5. Pas eventueel de ingangsdatum aan.
 6. Spantype kies: 1 span, 2 span of 4 span
Voor samengestelde menwedstrijden 2 span en 4 spanheeft u een startpas per paard. Kies daarom altijd de configuratie 1-span
  
  
 1. Startpas soort kiezen:
 
Voor dressuur en vaardigheid:
 • Voor de dressuur en vaardigheidwedstrijden kiest u de juiste startpas soort (tandem = 2-span)
 • Vervolgens kiest u de bijbehorende startpas (als u al SWM startpassen heeft met dezelfde paarden, kunt u een gratis startpas dr/va kiezen voor het span
            Voor samengestelde wedstrijden:
 • Als u al een dr/va startpas heeft, kunt u telefonisch (0577-408340 of 408282) een wagennummer aanvragen en vervolgens met deze startpas ook  samengestelde menwedstrijden starten
 • Voor samengestelde menwedstrijden heeft u een startpas per paard. Kies daarom altijd de spantype 1-span:
           
 
 • Maak vervolgens per paard uw startkaarten aan.
 
    
Keuzeveld moet m.i.zijn:
configuratie Startpas soort
   
1-span of meerspan 1 paard/pony startpas enkelspan dr/va paard
  startpas enkelspan dr/va pony
  universele startpas mennen paard gratis
  universele startpas mennen pony gratis
   
  startpas SWM enkelspan paard
  startpas SWM enkelspan pony
   
  startpas SWM tweespan 1 paard
  startpas SWM tweespan 1 pony
   
  startpas SWM vierspan 1 paard
  startpas SWM vierspan 1 pony
   
   
2-span/tandem startpas tweespan/tandem dr/va paard
  startpas tweespan/tandem dr/va pony
  startpas tweespan/tandem dr/va paard gratis
  startpas tweespan/tandem dr/va pony gratis
   
4-span startpas vierspan dr/va paard
  startpas vierspan dr/va pony
  startpas vierspan dr/va paard gratis
  startpas vierspan dr/va pony gratis
   
 
 • Als u een startpas aanvraagt voor het samengesteld mennen klikt u op het vergrootglaasje van het wagennummer. Als u nog geen wagennummer heeft, geeft het systeem u en opvolgend nummer.
Als u al een wagennummer heeft, komt dit in het eerste oranje vakje. Klik op OK en uw wagennummer wordt in uw startpas aanvraag genoteerd.
 
 


19-09-2012 Meten Pony's bij Menwedstrijden

Algemeen Wedstrijdreglement.
 
In artikel 30 lid 13 van het Algemeen Wedstrijd reglement is het meten van pony’s  geregeld.
In dit artikel staat dat pony’s kleiner dan 145 cm bij de mensport niet gemeten hoeven te worden .
De LKNHS heeft bevestigd dat dit op dit moment de regelgeving is aangaande menpony’s.
 
Hieronder de letterlijke tekst van dit artikel.
 
Algemeen Wedstrijdreglement artikel 30 lid 11.
Wanneer wordt deelgenomen aan (samengestelde ) menwedstrijden met een pony met een schofthoogte van 145,1 cm t/m 156,9 cm (in het Disciplinereglement Mennen ‘klein paard’ genoemd), geldt dat de meethistorie moet zijn opgenomen in het Paardenpaspoort, zoals is omschreven in lid 1 van dit artikel.
Voor pony’s die kleiner zijn dan 145 cm is dit(voor de discipline Mennen) niet van toepassing.

 
Tot zover artikel 30 punt 11.
 
Een menpony mag maximaal een schofthoogte hebben van 148cm,
(gemeten zonder ijzers of 149 cm met ijzers), vanaf 148,1 cm is het voor de mensport en paard.
 
19 september 2012. 


Kampioenschappen MDN Samengesteld Mennen
Datum 18-6-2016 en 19-6-2016
Organisatie: MV. De Friese Aanspanning
Info: Elke van der Snoek
snoek002@hetnet.nl
Locatie: Manege Gaasterland
              Wyldemerkwei 1 8571 GC Harich



Kampioenschappen MDN Dressuur & Vaardigheid
Datum: 23-7-2016
‚ÄčOrganisatie: MV. De Morraruiters
Info: Tineke de Vries
tineke@morraruters.nl
Locatie: Lr en Pc De Morraruters
             Tjalke van der Walstraat 29 8723 CB Koudum