Kalender
Nieuwe wedstrijd aanvragen bij het Mendistrict of wijzigingen doorgeven?
Gebruik het formulier en stuur het naar onze secretaris: Oene Bosma (bosma.oene@planet.nl) 

Download Wedstrijdaanvraagformulier

Samenstelling Menagenda

Een van de taken van het districtsbestuur is het samenstellen van de wedstrijdkalender mennen van het district. Wedstrijden die niet voorkomen op deze wedstrijdkalender worden door de wedstrijdadministratie van de KNHS eerst ter goedkeuring voorgelegd aan het district. Pas als die goedkeuring er is, kan een vraagprogramma worden opgesteld.
Om tot een goed gespreide wedstrijdkalender te komen zijn er een aantal spelregels opgesteld.

Aanmeldingen
 • De wedstrijdkalender wordt per kalenderjaar opgesteld (indoor en outdoor).
 • Het Mendistrict maakt een voorlopige wedstrijdkalender voor het komende jaar op basis van het lopende jaar.
 • Deze voorlopige wedstrijdkalender wordt uiterlijk 1 oktober gepubliceerd op de website en verspreid naar de bij het bestuur bekende emailadressen van wedstrijdorganisaties.
 • Alle wedstrijden in deze kalender moeten door de betreffende wedstrijdorganisatie voor 1 november bevestigd worden, anders worden ze van de agenda gehaald, om te voorkomen dat er wedstrijden op de agenda blijven staan die niet meer worden georganiseerd.
 • Wedstrijdorganisaties kunnen wijzigingen en nieuwe aanmeldingen tot uiterlijk 1 november per email doorgeven aan de secretaris van het Mendistrict.
 • Voor wijzigingen / nieuwe aanmeldingen wordt het standaard aanmeldingsformulier gebruikt. Dit formulier is gebaseerd op de informatie die het Mendistrict aan de KNHS moet aanleveren.
 • Bij kalender problemen krijgen de wedstrijdorganisaties voor 1 december respons van het Mendistrict.
 • Wedstrijden die na de sluitingsdatum van 1 november worden aangemeld kunnen alleen op vrije datums of in overleg met het Mendistrict (die dit met de betreffende wedstrijdorganisaties kortsluit) akkoord voor de wedstrijd krijgen.
 
Afspraken wedstrijdkalender binnen Mendistrict Noord
 • In 1 weekeinde kan er maar 1 (mini) marathon worden georganiseerd.
 • In 1 weekeinde kan er maar 1 mendurance worden georganiseerd.
 • Voor dressuur / vaardigheid houden we standaard een (rij)afstand aan van minimaal 50 km tussen 2 wedstrijden.
 • Bestaande wedstrijden hebben voorrang op nieuwe wedstrijden.
 • Kampioenschappen (district of landelijk) gaan altijd voor.
 • Bij meerdere aanvragen op 1 dag wordt dit eerst getoetst aan de bovenstaande afspraken.
 • Bij meerdere aanvragen op 1 dag die niet voldoen aan de bovenstaande afspraken bekijkt het Mendistrict eerst of er alternatieven zijn en bespreekt deze alternatieven met de betrokken wedstrijdorganisaties om in overleg tot een oplossing te komen.
 • Als er geen oplossing gevonden wordt zal het Mendistrict zal uiteindelijk beslissen welke wedstrijd op welke dag georganiseerd mag worden. Deze beslissing is bindend.

Kalender Buitenritten 2016

Op 5 juni 2016 organiseert de Vereniging voor Volksvermaken Eelde een koetsentocht. Kijk in de uitnodiging of op www.volksvermakeneelde.nl.
 

Speciale wedstrijdkalenders

Op dit moment zijn er geen speciale wedstrijdkalenders.

                                 
               

Menkalender Mendistrict Noord 

Onderaan dit item kunt u de PDF download van de wedstrijdkalender van Mendistrict Noord vinden. Wijzigingen/aanvullingen op de menkalender graag door middel van het wedstrijdaanvraagformulier mailen aan Oene Bosma (bosma.oene@planet.nl). Details van de wedstrijden zijn te vinden via MijnKNHS.

​Indoor Menkalender oktober-maart 2017-2018

/images/admin/files/Menkalender%20Indoor%202017-2018%20District%20Noord%20versie%2020171017.pdf

​Outdoor Menkalender april-september 2017