Bestuur
Het bestuur bestaat uit de afgevaardigden van de regio's Drenthe, Friesland, Groningen en Rutten (N.O.).

Adressenlijst bestuur KNHS Men District Noord (november 2016) 
  
Dhr. I.H. Werkman                            voorzitter, vertegenwoordiger menplatform
Eestumerweg 41
9792 RB Ten Post
tel:         050-3021619
e-mail:    ItoWerkman@hotmail.com
 
Dhr. O.Bosma                                  secretaris
Alde Dijk 8
8407 AD Terwispel
tel:        0513-464369
e-mail:    bosma.oene@planet.nl


Dhr. T. Daling                                  penningmeester, bankrekening NL37RABO0135909775
Westerborkerstraat 24                                                           t.n.v. KNHS Mendistrict Noord 
9492 PN Elp
tel:         06-30894589
e-mail:    tdaling@online.nl
 

Mevr. G.van Woudenberg                  jeugdbeleid

e-mail: grietvanwoudenberg@tele2.nl


Mevr. F. Klunder,                          lid
e-mail:   f.e.klunder@gmail.com

Dhr. K. Kalis                                   lid en contact recreatie
Schansdijk 2
8434 ND  Waskemeer
tel:          0653337577
e-mail:     
c-kalis@hetnet.nl
 

Dhr. B.J. Bekkering                         lid recreatie

e-mail:    bjbekkering@yahoo.com


EVENEMENTENCOMMISSIE:

Cora Poelman
e-mail: g.auwema@home.nl
 
Over Mendistrict Noord:
 
Mendistrict Noord bestaat uit de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en de woonplaats Rutten (N.O.).
 
Historie:
Na de fusie in 2002 werd het mennen binnen de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) anders gestructureerd dan voorheen.
Nederland is opgedeeld in 4 mendistricten te weten: Noord, Oost, Zuid en West, en zijn zelfstandige mendistrictverenigingen, die verantwoording verschuldigd zijn aan het KNHS bestuur. Leden van het mendistrict zijn menverenigingen en hun leden en leden van locale verenigingen die de mensport beoefenen en tevens lid zijn van de KNHS.
De statuten van een Mendistrictvereniging zijn te vinden op de KNHS-site.
 
Belangrijkste taken van het Mendistrict:
  • het behartigen van de belangen van de mensport
  • het opstellen en goedkeuren van de wedstrijdkalender (alle data voor de menwedstrijden dressuur en vaardigheid en de samengestelde menwedstrijden klasse 1, 2 en 3 moeten via het District worden aangevraagd)
  • het stimuleren en (mede-)organiseren van Districtskampioenschappen 

Vertegenwoordiging
Het mendistrict heeft 2 rechtstreekse vertegenwoordigers in het landelijk menplatform dat het hoofdbestuur van de KNHS adviseert over allerlei zaken betreffende het mennen.